Introducere

Această notificare de confidențialitate explică modul în care PRICEVENT colectează și utilizează datele cu caracter personal și descrie drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. personale.

În acest aviz, „PRICEVENT”, „nostru”, „noi” se referă la SMART WAYS DEV APPS SRL.

PRICEVENT prelucrează datele cu caracter personal pentru diverse scopuri. Colectăm aceste date personale direct de la dvs., de exemplu, dacă ne angajați, dacă vizitați www.pricevent.com (site-ul nostru), dacă trimiteți datele dvs. de contact pentru a primi comunicări de marketing de la noi, dacă trimiteți date legate de eveniment să participați la evenimente PRICEVENT sau să depuneți o cerere pentru un loc de muncă prin intermediul site-ului web pentru cariere PRICEVENT.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor al unui PRICEVENT, vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@pricevent.com și vă vom îndruma către persoana sau echipa corespunzătoare din cadrul organizației.

 

Ce date sunt acoperite?

În această notificare de confidențialitate, „date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare sau un identificator online.

 

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. personale:

 • De a accesa datele personale deținute de PRICEVENT despre dvs.
 • De a vă corecta datele personale, de exemplu, dacă acestea sunt incomplete sau incorecte
 • De a renunța la primirea comunicărilor de marketing în orice moment
 • De a restricționa sau a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal sau a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (în anumite circumstanțe și sub rezerva legii aplicabile)
 • De a primi o copie a datelor personale pe care le-ați furnizat către PRICEVENT, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină (cunoscut sub numele de „portabilitatea datelor”) (în anumite circumstanțe și sub rezerva legii aplicabile)
 • În cazul în care ați furnizat date personale în mod voluntar sau ați consimțit în alt mod la utilizarea acestora, dreptul de a vă retrage consimțământul
 • De a formula o reclamaţie la o autoritate pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea „Reclamații”)

Dacă aveți o întrebare sau doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la info@pricevent.com.

 

Scopuri pentru care prelucrăm date cu caracter personal

PRICEVENT colectează, în general, doar informațiile personale necesare pentru a da curs cererilor primite. În cazul în care se caută informații suplimentare, opționale, veți fi informat despre acestea la punctul de colectare. Legea ne permite să procesăm informații personale, atâta timp cât avem un temei legal pentru a face acest lucru. De asemenea, ne cere să vă spunem care sunt aceste motive. Ca urmare, atunci când procesăm informațiile dvs. personale, ne vom baza pe una dintre următoarele condiții de procesare:

Exemple de „interese legitime” menționate mai sus sunt:

 

Reclamaţii

Dacă sunteți îngrijorat de o presupusă încălcare a legii confidențialității sau de orice altă reglementare de către PRICEVENT, ne puteți contacta la info@pricevent.com. Un reprezentant PRICEVENT va investiga reclamația și vă va oferi informații despre modul în care va fi tratată.

De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge la autoritatea de protecție a datelor din țara dvs. sau de a trimite problema la o instanță cu jurisdicție competentă sau așa cum se specifică în orice acord de angajament aplicabil cu PRICEVENT.

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale pot fi transferate și stocate în afara țării în care vă aflați. Aceasta include țări din afara Spațiului Economic European (SEE) și țări cu legi care nu au fost neapărat determinate să ofere un nivel adecvat de protecție pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația UE sau a altor jurisdicții.

Luăm măsurile de securitate și legale adecvate pentru a proteja siguranța și integritatea datelor cu caracter personal care sunt transferate în cadrul organizației PRICEVENT.

 

Alte precizări

PRICEVENT dezvăluie datele dvs. personale:

Destinatarii terți ai datelor cu caracter personal includ:

 • Consilieri profesioniști, precum firme de avocatură, consilieri fiscali sau auditori
 • Organisme de reglementare și alte organisme profesionale
 • Registrele publice ale directorilor de societăți și acțiunilor
 • Furnizori de servicii de verificare a identității
 • Instanțele, poliția și agențiile de aplicare a legii
 • Departamentele și agențiile guvernamentale
 • Prestatori de servicii
 • Furnizori de asistență

 

Securitate

PRICEVENT protejează confidențialitatea și securitatea informațiilor pe care le obține pe parcursul activității sale. Accesul la astfel de informații este limitat și există politici și proceduri care sunt concepute pentru a proteja informațiile împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și divulgării necorespunzătoare.

PRICEVENT dispune de politici și proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informațiile personale împotriva pierderii neautorizate, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii. În ciuda eforturilor depuse de PRICCEVENT, totuși, securitatea nu poate fi absolut garantată împotriva tuturor amenințărilor. Pe cât putem, accesul la informațiile dvs. personale este limitat la cei care au nevoie să știe. Persoanele care au acces la date trebuie să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Pentru a vă proteja datele, am adoptat măsuri tehnice și organizatorice, în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant în conformitate cu cele mai noi standarde tehnice aplicabile.

 

Păstrarea actualizată a datelor dvs. personale

Menținem acuratețea și caracterul complet al datelor cu caracter personal pe care le deținem. Este important să ne informați cu privire la orice actualizări ale detaliilor dvs. de contact sau ale altor date personale, astfel încât să avem cele mai actualizate informații despre dvs.

 

Retenţie

Politica noastră este de a păstra datele cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile descrise în secțiunea „Scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal”. Rețineți că perioadele de păstrare variază în diferite jurisdicții și sunt stabilite în conformitate cu cerințele locale de reglementare și de păstrare profesională.

Pentru a ne îndeplini cerințele profesionale și legale, pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale și pentru arhivare și scopuri istorice, trebuie să păstrăm informații pentru perioade semnificative de timp.

 

Minori

Site-ul nostru nu este destinat utilizării minorilor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani. PRICEVENT nu colectează, dezvăluie sau vinde cu bună știință datele personale ale minorilor cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu furnizați date cu caracter personal, chiar dacă vi se solicită acest lucru. Dacă credeți că ați furnizat din greșeală date cu caracter personal, vă rugăm să cereți părintelui sau tutorelui legal să ne anunțe și vom șterge datele dvs. cu caracter personal.

 

Modificări la această politică de confidențialitate

Ocazional vom actualiza această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările practicilor și serviciilor noastre. Când postăm modificări la această notă de confidențialitate, vom revizui data „ultimei actualizări” în partea de sus a acestei notificări de confidențialitate. Dacă facem modificări semnificative în modul în care colectăm, utilizăm și partajăm datele cu caracter personal, vă vom notifica prin postarea în mod vizibil a modificărilor pe site-ul web. Vă recomandăm să verificați din când în când această pagină pentru a vă informa cu privire la orice modificare a acestei notificări de confidențialitate.

 

Întrebări privind politica și aplicarea ei

PRICEVENT se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor dvs. personale. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la info@pricevent.com. De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a comunica orice preocupări pe care le aveți cu privire la respectarea Declarației noastre de confidențialitate.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul pe care îl primiți, puteți depune o reclamație la Autoritatea locală pentru protecția datelor la următoarele date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

28-30 B-dul G-ral Gheorghe Magheru, Sector 1
Cod poștal 010336, București, România
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Număr de telefon: +40.318.059.211
Site web: www.dataprotection.ro